Momenteel loopt een onderzoek naar de Toegang van het Gymnasium. Ben je leerling op een gymnasium (geweest) dan zijn we geholpen met je antwoorden op de volgende enquête. Invullen kan in 1-3 minuten.

Start de enquête

Cicero gaat verder

Cicero gaat verder is een online commentaar op het beroemde pleidooi van Cicero ter verdediging van Sextus Roscius uit het Umbrische plaatsje Ameria, die werd verdacht van vadermoord. Het proces vond in het jaar 80 v.Chr., tijdens de dictatuur van Sulla, plaats en had naast strafrechtelijke ook grote politieke implicaties. Het was tegelijkertijd het eerste grote strafrechtelijke proces waarin Cicero als advocaat optrad (daarvoor was hij alleen in kleinere privaatrechtelijke geschillen opgetreden). Cicero beweerde later dat zijn verdedigingsspeech voor Roscius hem beroemd heeft gemaakt en zijn reputatie als een van de beste redenaars in Rome heeft gevestigd.

In 2021 was deze tekst Examenonderwerp. Dat was de aanleiding voor de Amsterdamse NKV-lezing voor eindexamenkandidaten (30 minuten).

De site is ontwikkeld voor iedereen die zich zelfstandig wil verdiepen in deze spannende tekst. Het niveau van de gebruiker is ongeveer dat van het vwo-eindexamen Latijn. Per alinea krijgt u een vertaling, uitleg over retorische, taalkundige, juridische en historische bijzonderheden en vertaalhulp. De auteurs en partners van dit project wensen u veel plezier bij uw studie en houden zich aanbevolen voor verbeteringen.

De redevoering voor Sextus Roscius kan globaal als volgt worden ingedeeld:
exordium (§§1-14)
narratio (§§15-29)
digressio (§§29-34)
partitio (§§35-36)
argumentatio (§§37-142)
peroratio (§§143-154)

Direct naar het commentaar:

Exordium  Narratio  DigressioArgumentatio-1 
 ARGUMENTATIO-2  ARGUMENTATIO-3PERORATIO