Argumentatio-2

Paragraaf 99

quid erat quod Capitonem primum scire vellet? nescio, nisi hoc video, Capitonem in his bonis esse socium; de tribus et decem fundis tris nobilissimos fundos eum video possidere. 

 

Vertaling

Waarom wilde hij dat Capito het als eerste wist? Ik weet het niet, maar ik zie wel dat Capito een aandeel heeft in de nalatenschap van Roscius, dat hij van de dertien landgoederen de drie voortreffelijkste heeft.

nescio, nisi hoc video: Cicero benadrukt in de paragrafen 98-102 dat de feiten voor zich spreken en argumentatie niet nodig is.

in his bonis esse socium: in dit vermogen, namelijk van Roscius sr.

tribus et decem fundis: blijkbaar bezat vader Roscius dertien landgoederen, wat aangeeft hoe rijk hij was. Een fundus was een landgoed met daarop eventueel een huis/villa. 

hoc: uitgewerkt in de a.c.i. Capitonem ... esse socium.

tribus et decem ... tres: het telwoord tres is verbuigbaar, vandaar eerst tribus (abl.) en daarna tres (acc.); decem wordt niet verbogen.