Argumentatio-2

Paragraaf 99

quid erat quod Capitonem primum scire vellet? nescio, nisi hoc video, Capitonem in his bonis esse socium; de tribus et decem fundis tris nobilissimos fundos eum video possidere. 

 

nescio, nisi hoc video: Cicero benadrukt in de paragrafen 98-102 dat de feiten voor zich spreken en argumentatie niet nodig is.

in his bonis esse socium: in dit vermogen, namelijk van Roscius sr.

tribus et decem fundis: blijkbaar bezat vader Roscius dertien landgoederen, wat aangeeft hoe rijk hij was. Een fundus was een landgoed met daarop eventueel een huis/villa. 

hoc: uitgewerkt in de a.c.i. Capitonem ... esse socium.

tribus et decem ... tres: het telwoord tres is verbuigbaar, vandaar eerst tribus (abl.) en daarna tres (acc.); decem wordt niet verbogen.