Argumentatio-1

Paragraaf 63

Magna est enim vis humanitatis; multum valet communio sanguinis; reclamitat istius modi suspicionibus ipsa natura; portentum atque monstrum certissimum est esse aliquem humana specie et figura qui tantum immanitate bestias vicerit ut, propter quos hanc suavissimam lucem aspexerit, eos indignissime luce privarit, cum etiam feras inter sese partus atque educatio et natura ipsa conciliet.

 

humanitatis – humana specie – bestias – feras: de antithese mens – beest staat in deze alinea centraal. Maar zelfs dieren doden hun ouders niet, want dat zou tegen de natuur ingaan.

natura ipsa – ipsa natura: herhaling waarmee Cicero benadrukt dat volgens hem alle wetten geworteld moeten zijn in de regels van de natuur. De natuur wordt hier zelfs gepersonificeerd (zij eist, reclamitat).

bestias: in §56 had Cicero Erucius indirect als niet-menselijk gekarakteriseerd door hem te vergelijken met de bestiae ganzen en honden.