Peroratio

De peroratio is de afsluiting van de redevoering. Na het exordium, waarin het publiek verleid wordt om te luisteren, de narratio, waarin het publiek meeleeft met de cliënt van Cicero en de argumentatio, waarin de advocaat de argumenten van de aanklager weerlegt en zelf met nieuwe argumenten komt, volgt tot slot de peroratio. Het publiek wordt daarin opgezweept om tot de conclusie te komen, waartoe de hele redevoering al heeft geleid.