Exordium

De opening van een redevoering heet het Exordium. De spreker moet meteen bij het begin ervoor zorgen dat hij de aandacht van zijn publiek vasthoudt. Meer specifiek moet hij zorgen dat zijn publiek hem welgezind is (benevolus), dat het goed oplet (attentus) en dat zich laat overtuigen (docilis), zoals in de retorische handboeken stond.

In het proces was de aanklager (Erucius) al uitgebreid aan het woord geweest en ongetwijfeld had hij de rechters erop gewezen dat het na tijden van onrust belangrijk was om iemand die zo'n grote misdaad had begaan (vadermoord) op duidelijke wijze te straffen. De aangeklaagde, Sextus Roscius Amerinus, was niet thuis in de grote stad en hij had geen politieke zwaargewichten om hem te verdedigen. De uitslag van het proces leek duidelijk, maar dan staat de nog onbekende Marcus Tullius Cicero op om Sextus Roscius te verdedigen. Hij is in kleine kring al wel bekend om zijn redenaarstalent, maar het grote publiek heeft hem nog niet gehoord. Het exordium zal er vanaf het begin voor zorgen dat het publiek benevolus, attentus en docilis is.

Verder lezen?