Exordium

Paragraaf 7

Si vobis aequa et honesta postulatio videtur, iudices, ego contra brevem postulationem adfero et, quomodo mihi persuadeo, aliquanto aequiorem. Primum a Chrysogono peto ut pecunia fortunisque nostris contentus sit, sanguinem et vitam ne petat; deinde a vobis, iudices, ut audacium sceleri resistatis, innocentium calamitatem levetis et in causa Sex. Rosci periculum quod in omnes intenditur propulsetis. 

Vertaling

Als u dit een faire en fatsoenlijke eis vindt, heren rechters, dan stel ik daar een korte eis tegenover die naar mijn bescheiden overtuiging aanzienlijk gerechtvaardigder is. Ten eerste vraag ik van Chrysogonus dat hij met ons geld en bezit tevreden is en niet ook nog ons bloed en leven eist. Verder vraag ik van u, heren rechters, aan de brutaliteit van de misdaad weerstand te bieden, het ongeluk van de onschuldigen te verlichten en in de zaak van Sextus Roscius het gevaar dat iedereen bedreigt, af te wenden.

aequa ... aequiorem: de twee woorden vormen een cirkel rond de hele zin en benadrukken dat Cicero, ook al brengt hij als verdediger een tegenaanklacht, niets doet dat niet rechtvaardig is.

audacium sceleri: audacia en audax worden vaak in deze speech met scelus gecombineerd (zie §12, 17, 28) om duidelijk te maken dat Cicero het begrip nu, anders dan in §2, niet meer positief bedoelt.

postulationem aequiorem: Een nieuwe verrassing; Cicero heeft al een moordzaak tot politieke zaak gemaakt, en nu draait hij ook de rollen om; hij, de verdediger, wordt aanklager. Hij stelt twee eisen die hij bescheiden en redelijk wil laten lijken: aan Chrysogonus vraagt hij genoegen te nemen met het vermogen, en aan de jury vraagt hij om (het leven van) Sextus Roscius junior te sparen. Dit laatste doet hij heel indirect in een drieslag: de schurken te weerstaan, de ellende van een onschuldige te verlichten en het gevaar dat ons allen bedreigt in de zaak Roscius af te wenden.

in omnes intenditur: tot nu toe heeft het volk geen grote rol gespeeld, maar door hier alle (Romeinen) te noemen, benadrukt Cicero de politieke aard van het proces; tegelijkertijd kan hij zich daardoor naast verdediger ook als toekomstige politicus neerzetten (zie §3 nondum ad rem publicam accessi), zie thema zelfrepresentatie.

contra: adverbium ('daartegenover'), geen prepositie.

sanguinem et vitam ne petat: lees ne sanguinem et vitam petat. Door het voegwoord ne uit te stellen worden de woorden sanguinem et vitam extra benadrukt.

deinde a vobis, iudices: vul aan peto.

audacium ... innocentium: zelfstandig gebruikte adiectiva ('van de roekelozen ... van de onschuldigen').