Digressio

Een digressio is een uitweiding. De spreker verlaat de hoofdlijn van zijn betoog om een punt dat voor de argumentatie niet belangrijk is uitgebreider dan strict nodig te bespreken.

De redevoering voor Sextus Roscius kan globaal als volgt worden ingedeeld:
exordium (§§1-14)
narratio (§§15-29)
digressio (§§29-34)
partitio (§§35-36)
argumentatio (§§37-142)
peroratio (§§143-154)